GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA HỌC

Là chương trình tiếng anh dành cho những học viên có nhu cầu đi du học

 

Lịch học

            

                 GIỜ HỌC

NGÀY HỌC

8h – 10h15 17h30 – 19h 19h15 – 20h45 15h – 17h15  

17h30 – 19h45

 

Thứ 2, 4, 6   x x    
Thứ 3, 5, 7   x x    
Thứ 7, CN x     x x

Kéo qua để xem tiếp