Giới thiệu chung về khóa học

Chương trình tiếng anh dành cho lứa tuổi từ (13 – 18 tuổi)

Chương trình giảng dạy trang bị cho các học viên đầy đủ về cả 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết. Ngữ pháp và từ vựng cũng được đưa vào chương trình giảng dạy để giúp các học viên học cách sử dụng tiếng Anh một cách chuẩn xác thông qua các hoạt động vui chơi bổ ích và các tình huống thực tiễn phù hợp với lứa tuổi.

Sĩ số lớp nhỏ từ 10-15 bạn, giáo viên có thể quan tâm và giúp đỡ đến từng học viên.

Luyện tập kỹ năng làm bài thi lấy chứng chỉ quốc tế Cambridge: PET, KET.

Sau khi kiểm tra kỹ năng về ngôn ngữ, các em sẽ được xếp vào lớp phù hợp

Sau mỗi cấp lớp, các em sẽ nhận được chứng nhận hoàn tất do Trung tâm Anh ngữ Anita cấp.

 

 

Lịch học

            

                 GIỜ HỌC

NGÀY HỌC

8h – 10h15 17h30 – 19h 19h15 – 20h45 15h – 17h15 17h30 – 19h45
Thứ 2, 4, 6   x x    
Thứ 3, 5, 7   x x    
Thứ 7, CN x     x x

 

Kéo qua để xem tiếp