Giới thiệu chung về khóa học

Chương trình tiếng anh dành cho lứa tuổi từ ( 18 – 22 tuổi)

Chương trình học được chia thành nhiều cấp độ phù hợp với từng đối tượng học viên: Beginner,

Elementary, Pre – Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced.

Ở từng cấp độ học viên sẽ được hệ thống lại từ vựng và ngữ pháp từ cơ bản cho đến nâng cao cùng

với các chủ đề từ gần gũi cho đến mở rộng để giúp các học viên ngày một phát triển hơn trên các

phương diện ngoại ngữ của mình.

Lịch học

            

                 GIỜ HỌC

NGÀY HỌC

8h – 10h15 17h30 – 19h 19h15 – 20h45 15h – 17h15 17h30 – 19h45
Thứ 2, 4, 6    x x    
Thứ 3, 5, 7   x x    
Thứ 7, CN x     x x

Kéo qua để xem tiếp