Giới thiệu chung về khóa học

Giảng dạy theo tình huống thực tế:Học viên được học từ vựng, ngữ pháp thông qua các tình huống thực tế và thực hành vào các tình huống giả định.

Học theo mô hình liên kết:Từ vựng và ngữ pháp luôn được dạy song song đồng thời áp dụng vào văn cảnh để học viên nhớ nhanh và lâu.

Học các ngữ âm, ngữ điệu chuẩn như người bản ngữ, làm chủ vốn từ vựng để tự tin giao tiếp trong những tình huống và chủ đề cơ bản.

Giao tiếp tự tin: những bài tập thú vị giúp học viên sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả nhất.

 

Kết quả hình ảnh cho tiếng anh GIAO TIẾP

Lịch học

            

                 GIỜ HỌC

NGÀY HỌC

8h – 10h15 17h30 – 19h 19h15 – 20h45 15h – 17h15 17h30 – 19h45
Thứ 2, 4, 6   x x    
Thứ 3, 5, 7   x x    
Thứ 7, CN x     x x

Kéo qua để xem tiếp