Nhân dịp khai trương trung tâm tặng 100% học phí tháng học đầu tiên cho 45 bé đăng ký đầu tiên cho các lớp Let’s Begin (4T – 6T), Starters (7T – 8), Movers (8 – 10).Giảm 15% học phí khóa đầu cho các học viên đăng ký các khóa học trong Tháng 3.

Đăng ký 3 – 5 khóa giảm 5% học phí, đăng ký 6 khóa trở lên giảm 10% học phí.
Hãy đến trải nghiệm cùng ANITA để nhận nhiều ưu đãi và môi trường học tập tốt nhất.